ВНИМАНИЕ! ПОПРАВКА! юридические услуги по проекту Дунга

ВНИМАНИЕ! ПОПРАВКА! Товарищество с ограниченной ответственностью «PSA», расположенное по адресу: 010000 г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 17, блок Е, 7 этаж, объявляет о внесении изменений в тендерную документацию по закупке услуг юридических (юридические услуги по проекту Дунга) способом открытого тендера, объявленного 26 апреля 2013 года №76(945).
Окончательный срок представления заявок на участие в тендере до 14:45 часов 20 мая 2013 года.
Конверты с заявками на участие в открытом тендере будут вскрываться в 15:15 часов 20 мая 2013 года по адресу: г. Астана, пр. Кабанбай батыра 17, блок Е, кабинет 716.
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефонам: 8 (7172) 79-89-75, 79-89-81.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ТҮЗЕТУ! 010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17-үй, Е блогы, 7-қабат мекенжайы бойынша орналасқан «PSA» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2013 жылғы 26 сәуірде жарияланған №76 (945) заң қызметтерін (Дунга жобасы бойынша заң қызметтерін) сатып алу жөніндегі ашық тендердің тендерлiк құжаттамасына өзгеріс енгізетіні туралы хабарлайды.
Тендерге қатысуға арналған өтінімдерді ұсынудың түпкілікті мерзімі – 2013 жылғы 20 мамыр, сағат 14:45-ке дейін.
Ашық тендерге қатысу өтінімдері салынған конверттер Астана қаласы, Қабанбай батыр д., 17-үй, Е блогы, 716-каб. мекенжайында, 2013 жылғы 20 мамырда, сағат 15.15-те ашылады.
Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефондар бойынша алуға болады: 8 (7172) 79-89-75, 79-89-81.