САТЫП АЛУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ ЕРЕКШЕ ТӘРТІБІ

(https://zakup.sk.kz/#/ext/regulation ) Тәртіптің 73-бабының 3-тармағына сәйкес, осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес жүзеге асырылатын сатып алуды қоспағанда, ерекше тәртіпті қолдана отырып өткізілетін (www.zakup.sk.kz ) электрондық сатып алудың ақпараттық жүйесінің сатып алу веб-порталын пайдаланбай, жоспарланатын сатып алу туралы ақпарат тапсырыс берушілердің (болған кезде) немесе портфельдік компанияның веб-сайттарында орналастырылады.

Скачать файл